Unie porodních asistentek – vize 2021 (2016 – 2018)

 

Projekt si klade za cíl profesionalizovat organizaci Unie porodních asistentek v oblastech strategického plánování, finančního řízení, propagace a poskytování služeb. Díky pomoci expertů, konzultantů a vzdělávání zaměstnanců projekt přispěje k vytvoření profesionálního týmu. Organizace bude mít stanovené dlouhodobé cíle v souladu s posláním a vizí a bude disponovat nástroji pro evaluaci aktivit. Po ukončení projektu bude UNIPA silnou a stabilizovanou neziskovou organizací.

Projekt Unie porodních asistentek – vize 2021 (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045) je podpořený v rámci programu Operační program zaměstnanost a je součástí výzvy Budování kapacit a profesionalizace NNO.

OP zamestnanost barevne

 

Porodní asistentka na dosah (2016)

 

Projekt „Porodní asistentka na dosah“ obsahuje tyto oblasti:

  1. Podpora rozvoje sítě komunitních porodních asistentek a porodních domů
  2. Zvyšování odbornosti porodních asistentek
  3. Odborná podpora studentek porodní asistence
  4. Propagace práce porodních asistentek směrem k veřejnosti

Projekt je podpořený v dotačním řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

urad vlady cr