Pomůže Evropský soud porodním asistentkám, aby mohly dělat svoji práci?

 
Depositphotos 82458214 original 

Tisková zpráva Unie porodních asistentek
Praha, 14. 11. 2016

 

Profesní organizace Unie porodních asistentek s napětím očekává rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Dvě české ženy podaly k Evropskému soudu pro lidská práva stížnost, ve které žalují český stát, protože jim svými restrikcemi znemožnil mít u svého domácího porodu porodní asistentku. Soud v roce 2015 jejich stížnost zamítl, když konstatoval, že se nemůže vměšovat do systému zdravotní péče jednotlivých členských států, nicméně poukázal na závažné nedostatky při poskytování porodní péče v České republice. Velký senát ESLP, ke kterému se ženy odvolaly, rozhodne ve věci jejich odvolání v úterý 15. 11. 2016 v 10:00.

Unie porodních asistentek považuje zjištění ESLP z roku 2015 za potvrzení oprávněnosti dlouhodobých snah o reformu péče o ženy v těhotenství a mateřství. Evropský soud vloni uznal, že by stát měl v koncepci porodní péče zohledňovat nejnovější vědecké poznatky a nebránit rozvoji péče porodních asistentek. Měl by také respektovat fakt, že porodní asistentka je i podle české legislativy odbornicí na zdravě probíhající těhotenství, porod a péči o ženu a dítě po porodu a zároveň je školena v rozpoznávání komplikací v případě, pokud by se nějaké v průběhu těhotenství a porodu objevily. 

Nedostatky v péči popsala ve své zprávě i Evaluační mise EU už před vstupem ČR do Evropské unie v roce 2002: „Péče v těhotenství se zdá být dominována lékaři, fragmentována a převážně nemocniční. Toto ovlivňuje modely chování a příklady praxe/péče, které si osvojují studentky, a toto má i vliv na jejich klinické zkušenosti a praxi. Porodní asistentky nemohou vykonávat činnosti porodní asistentky dle Článku 4, Směrnice 80/155/EHS.“ 

ESLP také ve svém předchozím rozsudku z roku 2015 potvrdil, že porod doma je, co do míry rizika, stejně bezpečný jako porod ve zdravotnickém zařízení. A to za dodržení těchto 3 podmínek:

1 – jedná se o porod plánovaný a dochází k průběžnému vyhodnocování rizika,
2 – jedná se o porod asistovaný kvalifikovanou porodní asistentkou,
3 – je zajištěna následná péče v případě nutnosti transferu do porodnic.

Zahraniční zkušenost

V zemích, kde jsou respektována práva rodiček na svobodnou volbu místa porodu, mají porodní asistentky jasná pravidla pro poskytování péče a tu poskytují tam, kde si žena vybere, tedy i v domácím prostředí. Například v Anglii standardy péče vytváří Národní institut pro excelenci ve zdraví (Institute for Health and Care Excellence - NICE). Na základě státem hrazené studie svá doporučení pro porodníky a porodní asistentky v loňském roce aktualizoval. České porodní asistentky z těchto doporučení také vycházejí. 

Britský národní institut (NICE) zdůraznil, že bez ohledu na to, jakou péči a jakého poskytovatele si žena k porodu vybere, mělo by o ni být pečováno s úctou a s respektem k jejím porodním přáním a potřebám. Institut také vydal dvě zásadní změny oproti minulým doporučení

1) na základě vědeckých studií doporučuje, aby se zvýšil počet porodních asistentek tak, aby optimálně pečovala o těhotnou jedna porodní asistentka kontinuálně, tj. po celou dobu těhotenství, při porodu i po porodu.

2) na základě analýzy rozsáhlého souboru vědeckých studií konstatují, že pro nejméně 45 % těhotných žen (těch s tzv. nízkým porodnickým rizikem) a jejich děti je z hlediska zdraví bezpečnější nerodit v porodnici. Pro prvorodičky s nízkým rizikem je nejbezpečnější volbou porodní dům vedený porodními asistentkami, buď v rámci porodnice, nebo samostatný mimo areál porodnice. Pro vícerodičky se k této volbě přidává jako stejně bezpečný i porod doma.

V České republice je situace opačná. Prohibice asistovaného domácího porodu, kterou razí Ministerstvo zdravotnictví, nepřináší vyšší bezpečí pro ženy a jejich děti, jak se zastánci tohoto názoru domnívají. Naopak, jako všechna prohibiční opatření, zahání ženy do situace s vyšší mírou rizika, tedy do porodu bez odborné péče.

Vzdělávání

Katedry porodní asistence navíc komunitní péči a péči mimo zdravotnické zařízení vůbec nevyučují, takže porodní asistentky, které chtějí komunitní péči poskytovat, se musí učit od zahraničních odbornic a odborníků nebo odcházejí pracovat do zahraničí. Své důvody, proč odešla čerstvá absolventka Lenka Pazdera pracovat do Anglie, vysvětluje takto: „Jsem ráda, že můžu jako porodní asistentka pracovat v zemi, kde ženy spolurozhodují o péči, která jim bude poskytnuta, mohou svobodně a informovaně volit bezpečné místo porodu, ať už je to v nemocnici, porodním domě nebo doma, a kde lékaři a porodní asistentky spolupracují k co největší spokojenosti žen a jejich rodin.“

Bude tedy trvat delší dobu, než vznikne síť komunitních porodních asistentek, které by mohly naplnit poptávku žen po této péči. 

Porodní domy

Vedle domácích porodů blokuje stát i vznik porodních domů. Felipe Castro z londýnské Midwifery Unit Network (sítě porodních center ve Velké Británii), který v Praze o problematice porodních domů přednášel minulý týden, se nad situací v ČR podivuje: „Péče v porodních domech je podle nejnovějších zahraničních studií levnější a bezpečnější. Nerozumím, proč vaše země tyto nejnovější výsledky neuvádí do praxe. Nejvíce by z toho profitovaly ženy. Pro blokování rozvoje péče není žádné rozumné vysvětlení a považuji to za neetické“.

„Jestli se Česká republika zařadí mezi země, které svobodnou volbu místa porodu, vznik porodních domů a péči komunitních porodních asistentek podporují, nebo zůstane v bloku postkomunistických států, které ještě neopustily paternalistický způsob péče, se dozvíme v úterý 15. listopadu 2016. Věříme, že rozhodnutí soudu, které je pro Českou republiku závazné, přispěje k rozvoji komunitní péče porodních asistentek a také k rozvoji sítě porodních domů v naší zemi“, shrnuje svá očekávání Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek. 

Přílohou této tiskové zprávy je dnes vydaný leták „Rozhodnutío místě porodu“, který zpracovala britská porodní asistentka Kirstie Coxon z King’s College London. 

Související akce:

1) Tisková konference právních zástupců proběhne v advokátní kanceláři Wilson&Partners, Revoluční 1, Praha 1(15. 11. 2016, 13:00)
2) Happening „Jen tak si normálně porodit“ před Ministerstvem zdravotnictví (15. 11. 2016, 15:00 – 16:30)


Pro více informací:
Ivana Königsmarková, prezidentka Unie porodních asistentek, 602 816 081 (Praha)
Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 734 637 379 (Brno)

Fotografie byla zakoupena v rámci projektu České ženské lobby Hájíme práva českých žen (06/2016, zdroj: www.depositphotos.com)

Zveřejněno v Tiskové zprávy

Chcete nás podpořit?

Více o podpoře Unipa

Kruh Přátel Unipa
Těhotné ženy to nemají snadné. Možnost zvolit si místo porodu a toho, kdo je porodem bude provázet, není v naší zemi samozřejmostí. UNIPA se snaží tuto situaci změnit. Nedokážeme to ale bez Vaší pomoci a podpory. Pro více informací klikněte sem.