Asociace pro porodní domy a centra zve všechny zájemce na seminář "Fyziologie porodu"

Seminář je zaměřen na teoretický základ fyziologického vedení porodu.

Termín: 12.–14. května 2017

Lektorka: Prof. Déirdre DALY, PhD - Profesorka a ředitelka koordinace mezinárodních věcí, projektová manažerka OpthiBIRTH, Dublin, Irsko

Místo: Praha

Mimo jiné se zaměříme na: 

  • to, jak vypadá péče založená na důkazech (EBC - evidence based care), a na identifikaci rozdílů mezi českou praxí a péčí vycházející z poznatků vědy
  • mechanismy porodu a přirozené funkce těla (co se děje se ženou, co se děje s dítětem)
  • možnosti změny vlastní praxe za účelem podpory fyziologického porodu
  • poznatky týkající se umělého a spontánního protrhnutí plodových obalů
  • fyziologii samotného porodu a různé její aspekty (cervikální diletace, sestup hlavičky porodním kanálem, pocity při rotaci hlavičky, prezentace hlavičky při vaginálním vyšetření, transmise, pánevní dno)
  • hlavní pohyby dítěte
  • mateřská odezva na II. dobu porodní (tlačení, polohy apod.)
  • specifika porodu koncem pánevním

Více informací