Stanoviska Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM)

Unie porodních asistentek se ztotožňuje s principy, vizí a odbornými stanovisky Mezinárodní konfederace porodních asistentek (Position Statements ICM). Budeme vám postupně přinášet překlad těchto stanovisek.

Kojení

Péče porodních asistentek o ženy s porodními komplikacemi