Kde studovat: katedry porodní asistence

 

Jihočeský kraj


Město: České budějovice
Název školy: Jihočeská univerzita
Web


Bakalářské studium prezenční: ano
Bakalářské studium kombinované (dálkové): ne
Magisterské studium prezenční: ne
Magisterské studium kombinované (dálkové): ne

 


Moravsko-slezký kraj


Město: České budějovice
Název školy: Ostravská univerzita
Web


Bakalářské studium prezenční: ano
Bakalářské studium kombinované (dálkové): ano
Magisterské studium prezenční: ne
Magisterské studium kombinované (dálkové): ne

 


Pardubický kraj


Město: Pardubice
Název školy: Univerzita Pardubice
Web


Bakalářské studium prezenční: ano
Bakalářské studium kombinované (dálkové): ne
Magisterské studium prezenční: ne
Magisterské studium kombinované (dálkové): ano

 


Praha


Město: Praha 5
Název školy: Vysoká škola Zdravotnická
Web


Bakalářské studium prezenční: ano
Bakalářské studium kombinované (dálkové): ne
Magisterské studium prezenční: ne
Magisterské studium kombinované (dálkové): ne


 

Ústecký kraj


Město: Ústí nad Labem
Název školy: Univerzita J. E. Purkyně
Web


Bakalářské studium prezenční: ano
Bakalářské studium kombinované (dálkové): ano
Magisterské studium prezenční: ne
Magisterské studium kombinované (dálkové): ne

Jihomoravský kraj


Město: Brno
Název školy: Masarykova univerzita
Web


Bakalářské studium prezenční: ano
Bakalářské studium kombinované (dálkové): ne
Magisterské studium prezenční: ne
Magisterské studium kombinované (dálkové): ne

 


Olomoucký kraj


Město: Olomouc
Název školy: Univerzita Palackého v Olomouci
Web


Bakalářské studium prezenční: ano
Bakalářské studium kombinované (dálkové): ano
Magisterské studium prezenční: ne
Magisterské studium kombinované (dálkové): ne

 


Plzeňský kraj


Město: Plzeň
Název školy: Západočeská univerzita
Web


Bakalářské studium prezenční: ano
Bakalářské studium kombinované (dálkové): ne
Magisterské studium prezenční: ne
Magisterské studium kombinované (dálkové): ne

 
Město: Praha
Název školy: Karlova univerzita
Web


Bakalářské studium prezenční: ano
Bakalářské studium kombinované (dálkové): ne
Magisterské studium prezenční: ne
Magisterské studium kombinované (dálkové): ne

 

Zlínský kraj


Město: Zlín
Název školy: Univerzita Tomáše Bati
Web


Bakalářské studium prezenční: ano
Bakalářské studium kombinované (dálkové): ne
Magisterské studium prezenční: ne
Magisterské studium kombinované (dálkové): ne