Standardy péče porodní asistentky v ČR


Co jsou standardy péče PA v ČR

1. Porodní asistence v ČR – popisuje organizaci a systém porodní péče v ČR

2. Porodní příručka – popisuje standardy porodní péče, plánujeme dokončit v průběhu roku 2016

3. Doporučené praktické postupy

 • Doporučená literatura a postupy

4. Dokumenty pro PA – užitečné dokumenty pro provozování praxe PA, plánujeme dokončit v průběhu roku 2016

 • Provozní dokumenty
  • Jak zařídit praxi - návod
   • Registrace PA, úřady
   • Hygienický řád - jednotný pro celou ČR
   • Povinné věcné a personální vybavení
   • Pojištění odpovědnosti za škodu
  • Podnikatelské minimum pro PA
  • Nabídka kontaktů (právníci, účetnictví)
 • Dokumentace
  • Šablony
   • Těhotenská průkazka
   • Záznam o těhotenství
   • Záznam o porodu
   • Záznam o péči po porodu o matku a dítě
  • Informovaný souhlas s péčí PA
  • Informovaný souhlas s domácím porodem
  • Proces nakládání s dokumentací, archivace dokumentů, ochrana osobních údajů
  • Styk s pojišťovnami a statickýma institucema
  • Styk s matrikama

 

Čím se řídíme – platná legislativa a doporučení

1. WHO (World health organisation) doporučení Safe motherhood

2. ICM (International Confederation of Midwifes)

3. Směrnice EU

 • Kompetence PA, principy fungování, standardy vzdělávání

4. Princip Evidence based care

 • Osobní zkušenost
 • Oborová zkušenost
 • Přání klientky

5. Koncepce péče v mateřství Ministerstva zdravotnictví

 • Standardy jednotlivých profesí
  • Porodní asistentka
  • Záchranář
  • Porodník
  • Pediatr

 • Návaznosti jednotlivých profesí v průběhu péče

Z čeho jsme vycházeli – inspirace ze zahraničí

Zde najdete seznam odkazů na užitečné dokumenty týkající se porodní asistence. Z těchto dokumentů jsme také vycházeli při zpracovávání standardů péče PA v ČR.

1. Anglie

2. USA

3. Holandsko

4. Německo

5. Dánsko

6. NovýZéland

7. Norsko

8. ICM

9. WHO

10. Statistiky - Markéta Pavlíková

11. Analýzy

12. 10 kroků k optimální porodní péči (IMBCO, přeloženo do češtiny)


 

Vytvoření koncepčních materiálů a standardů, včetně překladů, vzniklo díly podpoře projektu „Hájíme práva žen v ČR“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt byl realizován rovněž za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády. Na vzniku standardů se také podílela Anna Vršnik v rámci projektu Nadace Vodafone Roku jinak.

Logo OSF NROS 300x71   ceska zenska lobby   rok jinak