Jak se stát komunitní porodní asistentkou

Co musím jako porodní asistentka zařídit, pokud chci poskytovat zdravotní služby?

 

Nejprve je nutné se rozhodnout, v jakém rozsahu a kde budete služby poskytovat. Máte tři možnosti:

 • kontaktní pracoviště pro domácí péči – tedy poskytovat péči PA v domácím prostředí klientů a klientek. Výhodou je, že se nemusí jednat o nebytové prostory a není nutné mít provozní řád
 • pracoviště PA, kde nejsou vedeny porody – jedná se v podstatě o ambulantní péči. Můžete mít vlastní pracoviště nebo pracovat v jiném zdravotnickém zařízením (ať už se jedná o nemocnici nebo ordinaci gynekologa či gynekoložky)
 • pracoviště PA, kde jsou vedeny porody – jedná se o porodní dům či porodní centrum

Dále se můžete rozhodnout, zda budete péči poskytovat jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba (nejpříhodnější je společnost s ručením omezeným – s. r. o.). Obě varianty mají své výhody a nevýhody. Největší výhodou společnosti s ručením omezeným je díky novému občanskému zákoníku snadné založení. Základní kapitál je totiž od roku 2014 stanoven v minimální výši 1 Kč. Další výhodou je finanční ručení – společníci (může být ale i jen jeden) ručí svým vkladem a nikoliv celým svým majetkem jako je tomu u fyzické osoby. Nevýhodou je pak nejen složitější administrativa, ale hlavně finanční náročnost, která je na rozdíl od fyzické osoby mnohem vyšší.

Podání Žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb se řídí těmito zákony a vyhláškami:

Dále pak po udělení oprávnění:

K podání žádosti potřebujete:

 1. žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 2. doklad o registraci – osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (www.nconzo.cz) (Krajské úřady si často tento doklad zajišťují samy)
 3. doklad o vzdělání – diplom
 4. doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání – lékařský posudek (nesmí být starší 90 dnů)
 5. výpis z evidence rejstříku trestů (často si ho Krajské úřady zajišťují samy, nesmí být starší 90 dnů)
 6. prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění (bývá součástí žádosti nebo tento dokument mají na Krajském úřadě připravený k podpisu)
 7. seznam zdravotnických pracovníků – je nutné ho vyplnit i pokud pracuje porodní asistentka sama za sebe bez dalších spolupracovníků (tabulka bývá součástí žádosti)
 8. doklady potvrzující možnost používání prostor pro poskytování zdravotních služeb

(a)    kontaktní pracoviště domácí péče - pokud vykonáváte jen domácí péči a návštěvní službu ve vlastním sociálním prostředí pacienta je nutné mít kontaktní pracoviště (požadavky viz příloha č. 9 k vyhlášce 92/2012). Pokud je toto kontaktní pracoviště ve vaší vlastní nemovitosti, stačí doložit výpis z katastru nemovitostí o tom, že objekt vlastníte. Pokud je ale kontaktní pracoviště v objektu, který vám nenáleží, je nutné mít nájemní smlouvu s vlastníkem nemovitosti.

(b)   Pracoviště PA, kde nejsou vedeny porody - pokud pracujete ve zdravotnickém zařízení nebo poskytujete péči na vlastním pracovišti (ambulantní péče), pak je nutné předložit potvrzení, že je zdravotnické zařízení technicky a věcně vybaveno k poskytování zdravotních služeb (požadavky viz příloha č. 1 a 2 (konkrétně 2.11.1) k vyhlášce 92/2012) a mít schválený provozní řád orgánem ochrany veřejného zdraví. Při poskytování péče na vlastním pracovišti PA musíte doložit nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí dokládající, že jste vlastníkem (nebo nájemcem) objektu, ve kterém ambulantní péči poskytujete.

(c)    Pracoviště PA, kde jsou vedeny porody – pokud máte porodní centrum nebo porodní dům je nutné předložit potvrzení, že je zdravotnické zařízení technicky a věcně vybaveno k poskytování zdravotních služeb (požadavky viz příloha č. 1 a 2 (konkrétně 2.11.2) k vyhlášce 92/2012) a mít schválený provozní řád orgánem ochrany veřejného zdraví. Dále je nutné doložit vlastnictví či pronájem nemovitosti, ve které se pracoviště nachází.

Do 15 dnů od udělení oprávnění je nutné si zajistit pojištění profesní odpovědnosti. Ne každá pojišťovna ale pojišťuje profesi porodní asistentky.

Nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo uděleno oprávnění je PA povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den zahájení samostatné výdělečné činnosti – tiskopisy a pokyny možno najít ZDE.

Nejpozději do osmého dne, kdy PA zahájil a činnost je povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, u které jste pojištěna, zahájení samostatné výdělečné činnosti

Informace k podání žádosti o udělení oprávnění se liší dle krajů. V Praze vydává oprávnění Magistrát hl. m. Prahy, jinde Krajské úřady.
 

Konkrétní informace z daného kraje naleznete zde:

Hl. město Praha

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Královehradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Vysočina

Zlínský