Informace pro členky


Členské příspěvky pro rok 2017

  • Členský příspěvek je nutné uhradit do konce 1. čtvrtletí daného roku (31. 3. 2017)
  • Členský příspěvek uhraďte, prosím, převodem nebo složenkou na účet 200072631/0300
  • Platbu provádějte pod variabilním symbolem (VS): 2017
  • V poznámce pro příjemce uveďte: členský příspěvek/vaše příjmení


Výše členských příspěvků pro rok 2017:

1500 Kč pro porodní asistentky
  500 Kč pro studentky oboru porodní asistence
  800 Kč pro porodní asistentky na mateřské (rodičovské) dovolené