Naše vize, poslání a cíle

  •  Poskytovat profesní podporu porodním asistentkám
  •  Vytvářet zázemí pro studentky porodní asistence
  •  Propagovat práci porodních asistentek směrem k veřejnosti
  •  Poskytovat informace a podporu rodičům